Không gì khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn là niềm tin rằng Nàng xinh đẹp
– Sophia Loren